APPERTIFF X PROTECT OUR WINTERS

Under ‘Black Weekend’ (22/11 – 25/11) kommer vi på Appertiff att höja våra priser med 20kr på varje produkt. Detta för att vi vill hjälpa våra kära vänner på Protect Our Winters.

Vilka är Protect Our Winters?

POW ett nätverk av företag, organisationer och vanliga skid- och brädåkare som arbetar tillsammans för klimatet. Deras mål är att snösporten ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten. POW vill få oss att inse att vi är en del av det problem som finns när det kommer till klimatpåverkan.

Hjälp till!

Så genom att köpa valfri produkt av oss hjälper du POW att få kunna sprida sin kunskap och denna viktiga information vidare. Hjälp vår älskade vinter att få leva kvar i många goda år till!

”Planeten blir varmare, snön smälter och förutsättningarna för skid- och brädåkningen blir allt sämre. Vi finns för att berätta om vinterns mörka framtid och därigenom mobilisera fler i kampen för klimatet. Vi vill skapa en bred rörelse av företag, organisationer och vanliga skid- och brädåkare som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen.

Vårt mål är att snösporten ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten. Vi arbetar på bred front för att nå våra mål. Det handlar om att synliggöra och debattera klimatfrågan, informera och utbilda, samt mobilisera och engagera fler i kampen för klimatet. Ingen kan göra allt, men alla kan faktiskt göra något för klimatet.

För oss skid- och brädåkare handlar det om att resa smartare, äta grönare, leva enklare, lära sig mer och sprida budskapet.

Det handlar om att förändra hur vi transporterar oss, hur vi äter och hur vi konsumerar. Vi börjar alla på olika platser och det är okej – det viktiga är att vi rör oss år rätt håll”

Vill du veta mer? Klicka på knappen

Black Weekend

FOLD BEANIE
BAKKÅ PATCHED HOOD
DWG PITCH BLACK / PHOTOCHROMIC LENS

The Legend

Bakkåsar is a being who lives around Bakkå Röfjälle, a mountain so deep within the forest of Teanndaelie in the northern part of Sweden that you can only see it when the northern light stands about right. Once a year all Bakkåsar gathers around the lonely white tree at the foot of the mountain to celebrate and plead. According to legends they smoke their pipes and the smoke of these hundreds pipes spreads like mist in to the forest and it´s surroundings. Like an cover on a little October child. This comfort the forest and brings it final winter rest. And the snow that they love so much can fall several feet high and stay in peace until the spring sun yet again sprout.